Best Exp Yesterday:
Chitao Bonebreakerr
+995.280.077
Worst Exp Yesterday:
Tomio
-1.046.778.815
Top Killer September:
Zina Diferentao
1944 Frags
Top Killer Overall:
Crosziin
36494 Frags
General Information
Name Sweet Astrovik
Former Names
Lvl 656
Exp 4666242792
Voc Elite Knight
World Zenobra
Guild Zenobra Pune
Frags 113
Online (last 30 days) 70h 10min
Exp (last 30 days) +419.433.801
Efficiency (last 30 days) +5.977.679 Exp/h
Player Record +102.439.646 on Sep 04 2021
World Transfer History 2021-09-14 from Xandebra to Zenobra
Online History
Sep
08
Sep
09
Sep
10
Sep
11
Sep
12
Sep
13
Sep
14
Sep
15
Sep
16
Sep
17
Last 30 Days Exp
Sep 16
0
Sep 15
+1.332.288
Sep 14
+7.504.049
Sep 13
+62.380.050
Sep 12
+1.333.401
Sep 11
0
Sep 10
0
Sep 09
+9.457.863
Sep 08
+6.866.346
Sep 07
0
Sep 06
+2.442.932
Sep 05
+70.578.533
Sep 04
+102.439.646
Sep 03
0
Sep 02
-11.968.724
Sep 01
+23.390.934
Aug 31
0
Aug 30
+22.610.466
Aug 29
+17.923.680
Aug 28
+5.015.832
Aug 27
+8.867.222
Aug 26
+11.798.858
Aug 25
0
Aug 24
0
Aug 23
+16.540.579
Aug 22
0
Aug 21
0
Aug 20
+7.914.634
Aug 19
+19.049.314
Aug 18
+19.611.357
Character Deaths